В предишна статия Въведение в ТЕС: Историята, ние разгледахме развитието на Техниката за емоционална свобода* (ТЕС) през годините и еволюцията ѝ до сега.

В тази статия ще се спрем на теориите, на базата на които се обосновава  ефикасността на ТЕС.

Основното предимство на ТЕС е факта, че ние получаваме пряк достъп до нашата енергийната система. В днешно време „западната” култура игнорира важността на енергийната система в процеса на лечението.

За разлика от традиционната медицина, която се е практикувала хиляди години от древността, днешната ортодоксална медицина е насочила вниманието си единствено към кръвта, костите и клетките, пренебрегвайки нашия енергиен заряд. Хората сме изградени от енергия. Както знаем от физиката, всяка материя е изградена от атоми. Атомите са съставени от протони, електрони и неутрони, а те от своя страна на квантово ниво са чиста енергия.

Теорията, на която се уповава ТЕС е възможността ние да влияем на нашата енергийна система чрез потупване по меридианните енергийни точки.  Получавайки достъп до енергийната ни система, ние имаме достъп до местата, където са се сформирали нашите енергийни блокажи и по този начин можем да ги премахнем.

Енергийният блокаж се получава в следствие на натрупването на негативни емоции през годините и така постепенно се възпрепятства нашето емоционалното и физическо здраве и развитие.

Ако практикуваш потупване по меридианните точки, то ти можеш да освободиш енергийните блокажи. В това се корени цялата същност на техниката  – да се освободиш. Чрез ТЕС ние можем да се освободим от всички негативни мисли, чувства или вътрешни конфликти, които са се вкопчили в нашия ум и в нашето тяло. Разбира се, тук акцентът пада върху връзката тяло-ум. Те са неразделно свързани и всеки проблем в едното води до проблем в другото.  Запомнете, че не трябва да правите разделение между вашите мисли и чувства от една страна, и вашето тяло. Те са взаимно свързани.

Друга част от теорията е, че конфликтите и съхраняваните в нас негативни емоции повлияват нашето поведение. Още по важното –  те повлияват нашата текуща реакция в следствие на минали събития.  Със сигурност в детството или в юношеството ви се е случило нещо, което оказва влияние на текущото ви поведение в настоящето – било то ухапване от куче, заключване в тъмна стая, които на свой ред са създали страх от кучета и страх от тъмното.

Това, което се случва с ТЕС е освобождаване на този вкоренен в тялото ни конфликт. Това е целта на ТЕС – да се освободим от тревогата, да се освободим от страха, да се освободим от пристрастяването. Това се случва след като получим достъп до своята енергийна система чрез потупването на определените за целта меридианни точки.

Върху какво може да повлияе ТЕС ли?

ТЕС повлиява всички емоционални конфликти и стресът – всичко което попада в обхвата на: тревогата, страха, различните видове фобии (от високо, животни, змии и др.); всички пристрастявания  (към храна, цигари, алкохол и др.) ; детски травми и прочие.

Това е  ТЕС!