Целта на тази статия е да разберете повече за Техника за емоционална свобода и да се чувствате уверени относно нейното практикуване. Често се страхуваме от непознатото, но опознаем ли го – то може да стане неизменна част от живота ни.

Какво представлява Техниката за емоционална свобода?

В своята същност Техника за емоционална свобода (ТЕС) е съчетание от модерна психология и акупунктура, в която не се използват игли. ТЕС се базира на древната китайска медицина и акупунктурата, познати от хиляди години, в чието действие милиони хора са се уверили лично.

Нашето тяло е една сложна система от преплетени енергийни канали, наричани енергийни меридиани. По тези енергийни меридиани непрекъснато тече енергия, която поддържа живо нашето тяло. За съмняващите се в тази истинност, в последните няколко години чрез научни методи се доказва, че в тялото на човек има наличие на енергийни възли, участващи в една голяма мрежа.

Техника за емоционална свобода използва потупването на определени точки по тялото с върха на пръстите и фокус върху емоционален проблем, за да се постигне облекчение.

Практикуването на ТЕС се обособява в основни 3 части:

  1. Потупване върху определени меридианни точки, като това потупване заменя акупунктурната интервенция с игли.
  2. Фокусиране върху определен емоционален проблем.
  3. Изразяване на негативна емоция.

Каква е историята на ТЕС?

Техника за емоционална свобода (ТЕС) принадлежи към техниките от семейството на енергийната психология, които често се обобщават с названието меридианно потупване.

За основополагащ на меридианното потупване свързваме периода между 1960-1970 г.  и името на д-р Джордж Гудхарт . Д-р Джордж Гудхарт е бил терапевт, лекуващ проблеми с гръбначния стълб и ставите чрез определени интервенции. Той се запознава с акупунктурата и започва да лекува своите пациенти чрез потупване на точки, намиращи се по протежението на енергийните меридиани, като за потупването използвал своите пръсти.  Така той дава началото на това, което днес наричаме „приложна  кинезиология” (мускулно тестуване).

В периода след 1970 година един от учениците на д-р Джордж Гудхарт на име д-р Джон Даймънд започнал да прилага „мускулното тестуване” като част от своята психиатрична практика. Той комбинирал определени аспекти от психиатрията и стимулирането на акупунктурните точки по меридианите за лечение на своите пациенти.

В периода след 1980 година в развитието на меридианното потупване взима участие психологът д-р Роджър Калахан. Той изучава приложна кинезиология с първите двама, д-р Джордж Гудхарт и д-р Джон Даймънд, и е пионер в  когнитивните и поведенчески терапии. Д-р Роджър Калахан използвал меридианното потупване за отстраняване на фобии и натрапчиви страхове при своите пациенти. Неговият метод TFT (“Thought Field Therapy) е добре познат на милиони хора и се приема като основополагащ за създаването на Техника за емоционална свобода.

По пътя на развитие на ТЕС участие взима и д-р Патриша Карингтън,  която е една от учениците на д-р Калахан. Тя опростява метода като създава лесен алгоритъм , в който е нужно единствено да се потупват меридианните точки в определена последователност, без да е необходимо да се променя метода в зависимост от проблема. За разлика от нея, нейния учител д-р Калахан смятал, че трябва да се използват различни протоколи за потупване в зависимост от проблема. Простият алгоритъм на д-р Патриша Карингтън през осемдесетте години бил наречен „Акутап”.

Накрая идва Гари Крейг, който е и основателя на Техниката за емоционална свобода. Той доразвил простия алгоритъм и добавил всички парченца до момента от различните техники, свързани с потупването на акупунктурните точки. Така Гари Крейг направил достатъчно проста за разбиране техника, която е подходяща за мнозинството от хора. В ТЕС той добавил практики от нервно лингвистичното програмиране.