Услуги

Онлайн сесия

59 лв.

Времетраене: 60+30 минути

Индивидуалната онлайн ТЕС сесия по Skype, Viber или Messenger Ви дава възможност да работите за подобряване на Вашето емоционално състояние със Стоян Табаков – сертифициран практик-специалист по ТЕС и Пренареждане на Матрицата с дългогодишен опит.

Категория: