Успехът в използването на ТЕС не се корени само в потупване по точките и в казване на определени фрази, а в използване на различни подходи на ТЕС за разрешаване на проблемните ситуации.

В зависимост от проблема трябва да се обърне внимание на различни емоции, да се прецени дали да се акцентира първо върху определено чувство или върху физическо проявление, дали да се работи с миналото Аз или с настоящето.