Техника за емоционална свобода (ТЕС) е иновативен метод за справяне с негативните емоции и коригиране на нанесените ни емоционални последствия от тях. За момента ТЕС не е призната за официален изцерителен метод, макар че съществуват безброй налични доказателства за нейната ефикасност. Моля да вземете предвид това условие при последващо използване на Техниката за емоционална свобода. Практикувайки Техниката за емоционална свобода, заявявате с ясно съзнание, че поемате пълна лична отговорност за получените резултати и последствия от използването на Техниката за емоционална свобода без каквито и да е претенции към други лица, в частност към човека, с когото провеждате консултациите и към интернет сайта tes.bg. Работейки върху емоционалното си състояние, в процеса на изчистване на негативните емоции, може да отключите други свои стари негативни емоции, които да Ви причинят дискомфорт или да дестабилизират текущото Ви психическо състояние. Тези новопоявили се негативни емоции трябва да са знак, че е необходимо да работите и върху тяхното изчистване. С включването си в програмата поемате пълна отговорност за последствията върху влиянието на Техниката за емоционална свобода върху Вашето психическо и емоционал

но здраве, без да търсите отговорност от други. Възможно е при неспазване на правилното изпълнение на Техниката да се нараните, което да Ви причини физическа болка или травма. Правилното използване на Техниката за емоционална свобода е на Ваша отговорност. Практикувайки Техниката за емоционална свобода поемате пълна отговорност за последствията от техническото изпълнение на Техниката.